• Grup-SMS_Nadal-18-2.jpg
  • vdeo_50_aniversari.jpg
  • histria_escola.png

El teatre és una eina pedagògica de primer ordre. Afavoreix el llenguatge oral i augmenta el vocabulari, ajuda a aprendre i a escoltar, reforça la memòria i és desinhibidor. El teatre permet rompre amb prejudicis, afavoreix el desenvolupament social i ens enriqueix com a persones.
mostradeteatre