• Critas_2017-2.jpg
  • 1617_cares.jpg
  • alumnes_2017-1.jpg
  • Rtmica_2017-2.jpg
  • Bremen_Intercanvi-1.jpg
  • Critas_2017.jpg
  • Bremen_Intercanvi-2.jpg
  • PortCanonge_2108.jpg
  • escola_cartell.jpg

Amb aquest vídeo vos mostram algunes de les pràctiques de laboratori que els alumnes de 3r d'ESO han preparat. En ell hi podem veure tres pràctiques: la determinació del PH de diferents substàncies, l'estudi de la solubilitat en diferents dissolucions i què és l'acidesa d'estómac. Esperam que el gaudiu!